– Viola da gamba

mmart-1

Viola da gamba, är en familj stråkinstrument. Den är inte ursprunget till dagens fiolfamilj, utan är mer släkt med lutan. Det enda av dagens stråkinstrument som är besläktat med gamban är kontrabas. Gamba var vanlig särskilt under 1500-, 1600- och 1700-talen och fanns i flera storlekar och stämda på olika sätt. Gamban skiljer sig från dagens fiol genom sin bredare greppbräda och sina starkt sluttande ”axlar”. Den har dessutom fler strängar, greppband, flat botten och oftast C-formade ljudhål. Namnet viola da gamba syftar på att gamban inte hölls under hakan, som dagens fioler, utan mellan benen, vaderna (latin Gamba=ben. Jämför med ”Viola da Bracchio” som hölls med armarna (Latin bracchio=arm). *